Nieuws wijkplatform

 

Goed 1 jaar geleden is het Platform in samenspraak met Zo Wonen, Gemeenteen het buro Anthea gestart met het groen in Achtbunder./.

Vanaf de start was gekozen om het zicht vanuit de langshuizen naar de bouwsels aan de overkant van de weg, weg te werken met een haag, zodat men dan tegen natuurlijk groen aan keek.

 

Alles goed en wel, tot dat de haagbeuk deze zomer werd gepland, ongelukkig te noemen want juist op dat moment was de temperatuur het hoogste.

Niet getreurd, alleen waren er niet genoeg haagbeuken. Zodat op een paar plekken niet tegemoet kon worden gekomen aan de eerste wens van de bewoners, het zicht op groen aan de overkant.

 

De financiele verantwoordelijke partijen, wilde hier niet aan mee werken, op aandringen van Anthea, heeft men gezamelijk afgesproken dat de direct aanwonende van het Pleintje als belanghebbenden zich hierover zouden uitspreken.

 

Nu is het zover, een grote meerderheid van de direct aanwonenden van het Pleintjeheeft zich uitgesproken voor de bestaande heg verder uit te breiden, dus voor meer groen, en niets anders, ze zijn het onderhandelen moe. Platformleden hebben een petitie opgesteld, de bewoners hebben dit ondertekend. Nu is het afwachten, totdat de haagbeuk kan worden geplant.

 

Platform Sanderbout

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.