Wijkplatform

Nieuws wijkplatform

 

Goed 1 jaar geleden is het Platform in samenspraak met Zo Wonen, Gemeenteen het buro Anthea gestart met het groen in Achtbunder./.

Vanaf de start was gekozen om het zicht vanuit de langshuizen naar de bouwsels aan de overkant van de weg, weg te werken met een haag, zodat men dan tegen natuurlijk groen aan keek.

 

Alles goed en wel, tot dat de haagbeuk deze zomer werd gepland, ongelukkig te noemen want juist op dat moment was de temperatuur het hoogste.

Niet getreurd, alleen waren er niet genoeg haagbeuken. Zodat op een paar plekken niet tegemoet kon worden gekomen aan de eerste wens van de bewoners, het zicht op groen aan de overkant.

 

De financiele verantwoordelijke partijen, wilde hier niet aan mee werken, op aandringen van Anthea, heeft men gezamelijk afgesproken dat de direct aanwonende van het Pleintje als belanghebbenden zich hierover zouden uitspreken.

 

Nu is het zover, een grote meerderheid van de direct aanwonenden van het Pleintjeheeft zich uitgesproken voor de bestaande heg verder uit te breiden, dus voor meer groen, en niets anders, ze zijn het onderhandelen moe. Platformleden hebben een petitie opgesteld, de bewoners hebben dit ondertekend. Nu is het afwachten, totdat de haagbeuk kan worden geplant.

 

Platform Sanderbout

Nieuws Wijkplatform

 

De Burendag Achtbunder zit er weer op. Dit jaar is alles goed verlopen, geen enkele wanklank. Alle buren, waaronder nieuwelingen, hebben goed gebruik gemaakt om hun nieuwe buren t treffen bij een hapje, drankje en goede muziek.

 

Alle vrijwilligers en buren hebben samen alles klaar gezet voor het feest in de middag.We danken het Orange Fonds en Gemeente voor hun financiële bijdrage.John Lespoir maakte foto,s die hij later geseald en wel aan de buren overhandigde.

 

Het feest was zodanig geslaagd dat we al vooruitkijken naar 2018.

Dus tot het volgend jaar, Burendagfeest op het Pleintje Achtbunder.

Wensen wijkplatform

 

De inwoners van Sanderbout hebben wensen voor 2017:

 

Aan de overkant van het spoor, willen we al 10 jaar dat de Bokscoulweg behouden blijft, het grootste gedeelte naar de stad is klaar, mooi zelfs. Maar de wens van Sanderbout en haar inwoners is hier nog steeds niet ingevuld. Het voet- en fietspad dient doorgetrokken te worden. Zelfs een verhard grindpad is de gemeente nog te veel. Terwijl de weg naar de grensweg van Geleen leidt, een eeuwen oude grensweg met het door Peter Boudewijn, Kritzraadstichting, opgericht Bokkenrijders monument en plek waar de Bokkenrijders eeuwen geleden werden opgehangen. Veel oud inwoners van onze wijk hebben hier, in de hei, hun jeugdjaren beleefd.

 

Aan de wijkkant, langs het spoor, grond van de gemeente en Prorail, is ons ook al 10 jaar door de gemeente toegezegd, om een wandelpad aan te leggen voor de inwoners van de wijk, die graag een rondje met de hond willen maken. Van brug naar brug. Ook hier steeds weer, een mooie tekening, maar geen resultaat. De gemeente is in deze Sportzone blind, iets waar geen inwoners, van onze wijk, om hebben gevraagd, een nieuwe brug, ligt er binnen no time.

 

Achtbunder als het zware verkeer niet meer nodig is, i.v.m. renovatie bouwen en groen, mogen de straten, en stoepen worden vernieuwd, samen met de nieuwe parkeerplaatsen in alle straten. Nog een jaartje geduld?

 

Een veiliger voetpad maken vanaf de brug bij het voetbalveld naar de sportzone, nu is dit nog steeds in gebruik als parkeerplaats voor de sportzone bezoekers. Als er een hoge rand had gelegen, ter afscheiding van de weg, dan wordt er minder gebruik van gemaakt om te parkeren.

 

Had de gemeente geluisterd naar de inwoners, zie boven vraag 1 ,dan hadden de inwoners gebruik kunnen maken van de doortrekking van het fiets-voetpad naar de brug. Dan was dit allemaal niet nodig, en kunnen ouderen straks veiliger naar de winkel op de Sportzone.

 

Parkeren bezoekers kerk. Voor de direct omwonende is het niet te doen om met hun auto nog veilig uit en in de straten te komen als er activiteiten plaats vinden. De straten zijn veel te smal en het gaat ten kosten van het woongenot als je continu naar het blik op straat te kijken. En aan het gezegde van de gemeente dat bezoekers bij de sportzone parkeren en via de nieuwe brug naar de kerk lopen hechten wij als inwoners geen enkele waarde, gezien de praktijk. Onzin. Zelfs de oude fanfarezaal had nog meer parkeerplaatsen.

 

We hopen dan ook als platform dat de gemeente stopt met niet gewenste cadeautjes geven aan de wijk, waar echt niemand om vraagt. Maar eindelijk eens gaat doen wat inwoners graag willen, nee wat inwoners zelf nodig achten. Luisteren naar wat bewoners wensen, het is toch niet zo moeilijk om eens om je heen te kijken, en te zien wat er aan het gebeuren is. Als je inwoners murf maakt en alles 10 jaar laat herhalen. kan het gebeuren dat hier en daar, de verantwoordelijke politieke elite, zich van haar eigen inwoners vervreemdt, en vinden het dan gek dat een wijk zoals Sanderbout in een populistisch bolwerk veranderd.

 

Nieuws Wijkplatform

 

Al weer een jaar voorbij, een jaar met veel regen en modder, ondertussen zit onze wijk met nog veel overlast van de totale renovatie, en als het effen tegen zit gaat dit nog 2 jaren duren.

We hebben niet alleenstaande huurders zien verhuizen maar ook gezinnen met kinderen, wat achterblijft zijn meestal ouderen die zich nog even zelf kunnen redden, wat als deze ouderen nog verder achteruitgaan?, dan is er in onze wijk, jammer genoeg, geen plek meer voor hun.

 

Deze achteruitgang, en het verminderen van het aantal nieuwe jonge gezinnen is duidelijk zichtbaar in de wijk, alle verenigingen en clubjes vechten om hun voorbestaan. Niemand ontkomt eraan. Als Platform mogen we blij zijn, dat er zich af en toe een inwoner als vrijwilliger aanmeld.

 

Het halfslachtig beleid van Zo Wonen en Gemeente inzake sloop, renovatie en nieuwbouw blijven wijken zoals Sanderbout en Stadbroek nog even in de rotzooi en overlast zitten.In andere delen van Limburg worden oudere woningen zodanig gerenoveert dat ze weer een mensenleven meegaan. Nieuwe daken met uitstekende isolatie, met zonnepanelen erop. Nieuwe gevulde spouwmuur, en vloerisolatie, dubbele beglazing, een zogenaamde 0 op de meter woning. Hier in Sanderbout spreken beide Zo Wonen als Gemeente als uitvoerenden inzake woonbeleid over de ruggen van de gewone huurders heen, zeker als bij hun bekend is hoe huurders in Sanderbout denken over wat hun woning en woonplek waard is.Het kan toch niet zo zijn dat men nu al spreekt over de sloop van de rest van Achtbunder. Wanneer staan er eindelijk eens, voor deze verantwoordelijke onzin, bestuurders op, om aan deze eenzijdige structuur een einde te maken, en mensen in wijken zoals Stadbroek en Sanderbout serieus nemen, zodat ze wat meer zekerheid hebben over hun huurhuis, en het voorbestaan van de wijk samen in rust mogen mee maken met hun kinderen en kleinkinderen.

 

We gaan niet herhalen wat al allemaal verdwenen is uit de wijk,want dat is teveel om op te noemen, en hetgeen wat vernieuwd is, daar hebben inwoners niet om gevraagd. De Sportzone breiden uit op het voetbalterrein, de kerk moest kost wat kost behouden blijven zie de extra financiele steun vanuit CDA in de provincie, de nieuwe brug heeft alleen betrekking op de Sportzone, de verbinding naar de andere brug komt er niet, terwijl er de hondenbezitters en wandelaars uit Sanderbout daar juist om hebben gevraagd. Als ze vanuit de Geraniumstraat over de brug gaan zijn ze verplicht naar de Fortuna stadion te lopen, met alle gevaren vandien,er zijn geen zeebrapaden die mensen met een rollater veilig de weg kunnen laten oversteken.

Als Platform pleiten wij al jaren over het behoud van de Bokskoulweg, en wat zie je? De gemeente en haar nep notabelen in het bestuur hebben er geen oog en oor voor.

Zo ook met de enigste supermarkt in het gebied Ophoven Sanderbout, als we het gemeentebestuur mogen geloven verdwijnt de Jumbo naar de Sportzone, omdat dit project veel belangrijker voor hun is als voorgenoemde wijken, met de Sportzone willen ze provinciaal scoren, met Sittard zuid scoort je schijnbaar niet. In het voorjaar 2017 zul je weer de wethouders en raadsleden zien en horen wat ze voor de wijk gedaan hebben en willen doen.Laat een ding zeker zijn de laatste 4 jaar was het bitter weinig. Daarom dat we als platform achter het behoud van de supermarkt staan, deze mag beslist niet verdwijnen, zeker niet nadat Zo Wonen haar best heeft gedaan om veel 55+ woningen te realiseren in de wijk.

Zie je het al voor je, ouderen met de vol beladen relator, bij beide bruggen, omhoog en om laag gaan?

 

Nieuws Wijkplatform

 

Het platform heeft 2 mooie activiteiten achter de rug. Het eerst de Burendag Achtbunder. Een goed geslaagd feest, de opkomst van de buren was het dubbele aantal van het vorig jaar, gelukkig ook nieuwe buren. De inzet van alle vrijwilligers hebben dit feestje doen slagen. Ook Zo Wonen medewerkers waren aanwezig, voor de buren die niet op een bijeenkomsten van Zo Wonen in de Augustinessenhof aanwezig waren, kregen alsnog de kans om vragen te stellen inzake de renovatie Achtbunder. De muziek was goed, iedereen kon zich verstaanbaar maken. Dankzij de kleine financiële bijdrage van de Gemeente en Zo Wonen was deze burenbijeenkomst met een gratis drankje en hapje mogelijk.Wij hopen dan ook dat we het volgend jaar, ter afronding van de renovatie Achtbunder beide Partners terug mogen zien met een kleine financiële bijdrage.

 

De tweede mooie activiteit stond in het teken van de Nationale dag van de huurders, dit op initiatief van Zo Wonen. Er waren 3 verschillende aktiviteiten uitgezet, Schilderen voor de Dames in de Augustinessenhof, Opruimen, rotzooi in, en de overbodige struiken, en het laatste het aanleggen van een eerste Jules de boel baan in Achtbunder, de baan genoemd naar de Zo Wonen medewerker Jules Crijnen. Met veel ijver hebben alle medewerkers van Zo Wonen maar ook zeker de huurders van Achtbunder hun best gedaan om er een professionele baan van te maken. En nu maar hopen op goed weer, en dat we niet verzuipen in de modder. De namen van de Zo Wonen medewerkers zijn ons niet allemaal bekend, maar ze waren beslist niet bang om dit keer eens te zweten en vuil te worden. We bedanken de buren, Peter Slangen, Peter Coumans, Joep Cops, Henk Bouwhuis Johnny Gerrits, Bert Den Dekker, Rob Smeets. Het is nu nog wachten op een tweede bankje, en de afwerking van de omgeving van de baan Die bestaat nu nog steeds uit modder, en dus niet uitnodigend.

 

Laten wij hopen dat we samen in elke straat, kunnen blijven samenwerken aan een mooie, en groene buurt, Achtbunder. Waar Sanderbout trots op mag zijn.

Nieuws Wijkplatform

 

 We zitten met wat vragen..

 

Hoe is het te rijmen dat wooncorporaties zich op de markt begeven van de energie leveranciers met de slogan wij zijn goedkoper en geven het juiste advies? Terwijl ze de huurders in dure energiewoningen met label E of F met oudere versies, combi verwarmingsketels laat zitten, dus energie vreters, van bijna 20 jaar oud stukken duurder in gebruik, dan de huidige versies HR-ketels. In de Lavendelstraat moeten de huurders wachten tot het volgend jaar want dan zijn ze volgens de firma Breman pas aan de beurt. De corporatie legt de verantwoordelijkheid van vervanging bij een firma die afhankelijk is van dezelfde corporatie, kan het nog makkelijker. Als dit geen afschuiven van verantwoordelijkheid t.o.v. de huurders is dan weten wij het ook niet meer. Kom op directie laat je niet blindelings leiden door je managers.

 

Dan is het zo dat de huurwoningen die op een verwachten sloopdata staan, zoals alle oudere huurwoningen Achtbunder - zie Geraniumstraat - label E.te huur staan voor de huurprijs gelijk aan een nieuwe woning in Achtbunder namelijk 630 euro. Terwijl die veel duurzamer zijn met label A. Hoe is dit allemaal te rijmen? Waar is de inbreng van huurders in deze? Van de gemeente hoeven huurders niets te verwachten, Van de huidige huurdersbelangen clubjes ook niet, als je goed thuis bent in de huurdersmaterie ben je bij zo’n clubje niet gewenst, je mocht wel eens hun geldschieters de realiteit kunnen laten inzien.

 

Waarom nog oudere woningen slopen als je toch het zelfde geld kunnen vangen als voor een nieuwe woning?

 

Wat ook jammer is dat straks als de nieuwe brug klaar is, het gedeelte aan beide kanten, richting voetbalveld Sanderbout niet klaar is, wel vanuit de stad en villapark zijn de fiets en voetpaden klaar naar de Sportzone, de wandelaars en inwoners van onze wijk die toch een of meerdere ontsluitingen missen, zullen nog langer moeten wachten. Het doet ons denken aan de weg langs het spoor vanaf het spoorwachtershuis (Dols) richting IJzerenbrug, de Bokskoulweg die met mede weten van gemeente ongangbaar werd gemaakt door de pachter van landbouwvelden. Protesten hebben nooit geholpen, er is, en er was geen belangstelling voor de wandelaars en honden bezitters van de wijk Sanderbout. Ook de politieke vertegenwoordigers uit de wijk in en rond de gemeenteraad schieten hierin te kort, of ze bestaan gewoonweg niet ? De Bokskoulweg is gelijk aangelegd met de spoorweg ongeveer in 1865.Ondanks dat het een van de oudste wegen is van de oude Voorstad Sittard naar Lutterade. We hopen dat er snel een goede verbinding komt, tussen beide bruggen, aan beide zijde van het spoor, en dat we geen extra jaren moeten wachten.

 

Buurtfeest

 

Op zaterdag 24 september kunnen de oude en nieuwe bewoners van de herstructureringsbuurt Achtbunder even op een andere manier, dan de jarenlange overlast, met elkaar rustig adem halen, en samen een feestje bouwen De Gemeente en Zo Wonen hebben via een kleine financiële bijdrage het mogelijk gemaakt, dat naast de ellende die sloop en renovatie met zich meebrengt, de bewoners gratis een hapje en een drankje aan te bieden. Er is wat muziek, en voor de gezelligheid zijn de bewoners zelf verantwoordelijk.

Vorig jaar waren er nog geen gesettelde nieuwe bewoners, nu zijn die wel te verwachten. We hopen dat er mensen van de gemeente en corporatie zullen zijn, om de vragen die er nog spelen inzake groen, de achterom toegangs wegen, parkeren enz... enigszins kunnen worden beantwoord?

Als bewoners beseffen we ook dat er eerst nog dient te worden gesloopt, maar we hopen dat er niet verder wordt geschuift met data, inzake, vogels, vleermuizen, bomen, enz.?

Vrijwilligers Platform Sanderbout

 Copyright © 1963-2017 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.