Kienen

 

Ook is er nog steeds dubbeltjes kienen, dit is toegankelijk voor iedereen.

Dit is op iedere maandag en woensdagavond en begint om 18.30 uur en is

n het MFC, Onger de 2 Tores te Sanderbout.

 

Natuurlijk hopen wij jullie te zien op het dubbeltjes kienen.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.