Oprichting wijkblad

 

Sef Coumans: 40 jaar drijvende kracht achter Wijkblad Sittard Tussen de Rails

Zoals eerder  vermeld is er één persoon die de gehele periode van 40 jaar Sittard Tussen de Rails deel heeft uitgemaakt van de redactie van het wijkblad. Een bijzondere prestatie, want gedurende 40 jaar in het bestuur van een vereniging zitten en daarbij ook nog pro-deo veel werkzaamheden verrichten is geen kleinigheid. Daarbij komt dan betrokkene, Sef Coumans, gedurende al die jaren een van de drijvende krachten achter het wijkblad is geweest. Mede dankzij hem heeft het wijkblad in het verleden problemen overleefd. Meer dan genoeg reden om een bezoekje te brengen aan Sef Coumans en hem een aantal vragen voor te leggen over hemzelf en het jubilerende wijkblad. De eerste vraag die ik hem stelde was hoe hij in de redactie terecht is gekomen.

"Toen een aantal mensen in 1963 rondliep met het idee een wijkblad uit te gaan geven, werd ik door het toenmalig hoofd van de Augustinusschool, Wim Knoben, gevraagd om mee te werken. De reden dat ik gevraagd werd was dat ik in het grafisch vak werkzaam was. Tevens was het de bedoeling dat het bedrijf waar ik werkzaam was, drukkerij Coenen in Simpelveld, het blad zou gaan drukken."

Hoe kijkt u terug op 40 jaar Sittard Tussen de Rails?

"Eigenlijk ben ik best trots op het wijkblad. Bij veel andere wijkbladen zie je dat ze niet regelmatig verschijnen over of overgaan op een systeem van abonnementen. Nadeel dan is dat je niet meer alle inwoners bereikt en het dan voor bijvoorbeeld verenigingen minder interessant wordt om stukken in het blad te publiceren. Bij Sittard Tussen de Rails zijn we er 40 jaar lang in geslaagd om alle inwoners van Sanderbout elke maand opnieuw te informeren over het reilen en zeilen van de wijk."

Welke werkzaamheden verricht u voor het wijkblad ?

"Tegenwoordig zijn dat andere werkzaamheden dan vroeger. Dit omdat het wijkblad nu met behulp van computers wordt gemaakt. Hiervoor worden alle teksten die niet digitaal worden aangeleverd ingescand of door iemand van de redactie op de computer getypt. Zelf typ ik elke maand een aantal teksten. Daarnaast is er natuurlijk de redactievergadering, waar we samen alle ingeleverde teksten nalopen en zonodig corrigeren. Wanneer de drukproef gereed is, corrigeer ik die. Hierbij probeer ik alle fouten die er nog in zitten er uit te halen. Wanneer het blad gedrukt is haal ik het op en lever het af bij de bezorger. Tevens bezorg ik het blad op een enkele tientallen plaatsen buiten Sanderbout, verspreid over nagenoeg heel Sittard. Tenslotte gaan we met de redactie jaarlijks bij alle inwoners van Sanderbout langs voor een bijdrage voor het blad. Tot enkele jaren geleden maakte ik de indeling van het blad. Dit gebeurde met plak- en knipwerk, waarbij het de kunst was om precies om het goede aantal pagina's uit te komen. Vaak koste het iedere maand opnieuw vele uren voordat dit gereed was. Nu gaat dit met behulp van de computer veel makkelijker.

40 jaar actief bij het wijkblad is niet niks. Wat betekent Sittard Tussen de Rails voor U ?

"Veel, maar leuk werk. Onder meer zorgen dat teksten en advertenties tijdig binnen zijn, controleren van de drukproef en proberen om het blad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Alle werk dat ik, net zoals de andere redactieleden, voor Sittard Tussen de Rails doe is overigens geheel vrijwillig. Een stimulans hierbij zijn de talrijke positieve reacties en de belangstelling voor het blad, die in de loop van de jaren onveranderd zijn gebleven. Hierbij moet ik opmerken dat de samenwerking binnen de redactie altijd heel goed is geweest. Dit is van groot belang om een wijkblad zo lang iedere maand opnieuw uit te kunnen brengen, ook als er weinig kopij is of er problemen zijn die opgelost moeten worden. Ook de contacten met de zowel Drukkerij Coenen in Simpelveld als Drukkerij Bakker in Merkelbeek, waar het blad momenteel wordt gedrukt zijn zeer prettig. Ik wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om zowel de (oud-) redactieleden als de directie en medewerkers van de beide drukkerijen hiervoor hartelijk te danken.

Deze prettige sfeer is heel belangrijk. Hierdoor en door vele positieve reacties uit de wijk ben ik het werk dan ook blijven doen, zelfs toen ik afgelopen jaar naar elders verhuisd ben. Ik hoop nog vele jaren in goede gezondheid door te kunnen gaan.

Namens de rest van de redactie en inwoners van Sanderbout bedankt voor uw inzet voor Sittard Tussen de Rails gedurende de afgelopen 40 jaar. Zonder uw inzet als drijvende kracht achter het wijkblad zou Sittard Tussen de Rails nooit dit jubileum hebben gehaald. Derhalve nogmaals hartstikke bedankt. En we vertrouwen erop dat de prettige samenwerking nog lang zal mogen duren.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.