Nieuws Mfc

 

Beste mensen, inwoners van Sanderbout,

 

De vakantieperiode is nog niet echt afgesloten als dit wordt geschreven. Maar er is een dringende reden om die sfeer te doorbreken! Het bericht werd voorzien, maar kwam toch nog als een donderslag: dit wordt geschreven voor de allerlaatste papieren uitgave van ons wijkblad. Een wijkblad dat een instituut is geworden in onze wijk, waaraan elke vereniging en activiteit gedurende al die jaren schatplichtig was. En dat voor ons als inwoner van de wijk Sanderbout dé bron van informatie was over alle activiteiten.

 

De laatste jaren bestond er al een digitale versie, in deze tijd wordt meer en meer van het internet gebruik gemaakt om nieuws en feiten tot zich te nemen. En een papieren uitgave vraagt meer werk én is duurder vanwege het papier, de verspreiding etc..

Toch is het jammer. Het is toch iets om met enige weemoed op terug te zien. En met dankbaarheid richting de mensen áchter het blad! Die vrijwilligers die gedurende al die jaren toch maar gezorgd hebben dat wij niet verstoken bleven van de activiteiten, het nieuws en nieuwtjes uit ónze wijk!

 

Het vraagt ook om aandacht voor hen die nog verstoken zijn van de digitale snelweg, laten we hen niet vergeten. Geef aan hen door wat er in onze gemeenschap leeft en te doen is.

Als bestuur van ons Wijkcentrum "Ónger de 2 tores" hebben ook wij van het begin van onze activiteiten af gebruik gemaakt van het blad, dus ook wij zijn dank verschuldigd. En natuurlijk blijven wij onze activiteiten en nieuwtjes via het blad in digitale vorm verspreiden. Wij hopen jullie daar ook te ontmoeten.

 

Ed, Cor en Bert.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.