Nieuws MFC

 

Er wordt hard gewerkt in de wijk: zeer binnenkort worden er weer 'n flink aantal woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Laten wij ze - voor zover zij al niet bekend zijn in Sanderbout - hartelijk ontvangen en welkom heten. We zullen het met elkaar weer heel wat jaren moeten doen, en dat graag in de sfeer die van onze wijk bekend is.

Naast de bouw wordt er natuurlijk heel wat gedaan in de wijk: zo hadden we Burendag, Bewonersbijeenkomst 1 jaar einde project Mijn Zuid, KinderResto en alle andere activiteiten in óns MFC "Ónger de 2 tores".

 

Over Burendag kunnen we eigenlijk kort zijn: het weer was 's middags prachtig, gezellige muziek en mensen en de kinderen hebben zich ook prima geamuseerd - ondanks dat de zweefmolen vanwege een defect niet gebruikt kon worden. Hulde voor de vrijwilligers die 's morgens in 'n mistig Sanderbout al vroeg begonnen met opbouwen en voorbereiden. En natuurlijk gingen er zaken fout, maar deze werden allemaal vóór aanvang opgelost. Vermeldenswaard is dat hierbij ook diverse buurtgenoten een belangrijke bijdrage hebben geleverd ...

Dinsdagavond de 10e was er 'n Bewonersbijeenkomst van Gemeente en ZoWonen, dit naar aanleiding dat het project 'Mijn Zuid' één jaar geleden is gestopt. Ook PIW en de politie - waarbij we er tot onze verrassing achter kwamen dat wij 2 charmante wijkagentes hebben! - gaven acte de precense.

Het aantal wijkbewoners dat hier op af gekomen waren was heel behoorlijk: het was gezellig druk! Na de toespraken van wethouder Guyt en dhr. Mans van ZoWonen werd van de kant van de politie een bijdrage geleverd die geheel over de veiligheid ging. En natuurlijk wat ieder van ons én wij samen hier aan kunnen bijdragen. Daarna waren er diverse tafels waar iedereen met 'n vraag terecht kon, en ook hier werd ruim gebruik gemaakt.

 

Verder is het elke dag weer druk tot zeer druk met de reguliere activiteiten, te veel om hier even op te sommen. Maar er is zeker geen gebrek aan het samen bezig zijn, van biljarten via knutselen naar de kook- en eetgroep en de rest ...

 

Laten we vooral zo doorgaan met het samen leefbaar maken én houden van óns Sanderbout!

 

Ed, Cor en Bert.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.