Multifunctioneel Centrum

Nieuws Mfc

 

Beste mensen, inwoners van Sanderbout,

 

De vakantieperiode is nog niet echt afgesloten als dit wordt geschreven. Maar er is een dringende reden om die sfeer te doorbreken! Het bericht werd voorzien, maar kwam toch nog als een donderslag: dit wordt geschreven voor de allerlaatste papieren uitgave van ons wijkblad. Een wijkblad dat een instituut is geworden in onze wijk, waaraan elke vereniging en activiteit gedurende al die jaren schatplichtig was. En dat voor ons als inwoner van de wijk Sanderbout dé bron van informatie was over alle activiteiten.

 

De laatste jaren bestond er al een digitale versie, in deze tijd wordt meer en meer van het internet gebruik gemaakt om nieuws en feiten tot zich te nemen. En een papieren uitgave vraagt meer werk én is duurder vanwege het papier, de verspreiding etc..

Toch is het jammer. Het is toch iets om met enige weemoed op terug te zien. En met dankbaarheid richting de mensen áchter het blad! Die vrijwilligers die gedurende al die jaren toch maar gezorgd hebben dat wij niet verstoken bleven van de activiteiten, het nieuws en nieuwtjes uit ónze wijk!

 

Het vraagt ook om aandacht voor hen die nog verstoken zijn van de digitale snelweg, laten we hen niet vergeten. Geef aan hen door wat er in onze gemeenschap leeft en te doen is.

Als bestuur van ons Wijkcentrum "Ónger de 2 tores" hebben ook wij van het begin van onze activiteiten af gebruik gemaakt van het blad, dus ook wij zijn dank verschuldigd. En natuurlijk blijven wij onze activiteiten en nieuwtjes via het blad in digitale vorm verspreiden. Wij hopen jullie daar ook te ontmoeten.

 

Ed, Cor en Bert.

Programma Mfc

 

 Begin van de vakantieperiode

Juli en augustus zijn de vakantiemaanden bij uitstek. Bijna iedereen last dan een rustpauze in, en dat kan in een zonnig land zijn óf gewoon thuis. In het laatste geval natuurlijk wel bezig met andere zaken als normaal.

 

Als goede start is er in MFC Ónger de 2 tores op 8 juli weer een Matinee, georganiseerd door Olga Vincken en Jeroen & Cindy. Als je daar nog niet bent geweest een mooie gelegenheid om dat nu wel eens te doen.

 

Het is zeker niet de eerste keer, en vast ook niet de laatste! Na aanvang om 2 uur is er dan weer te genieten van fijne en dansbare muziek, trek dus de dansschoenen aan! De muziek wordt als gewoonlijk verzorgd door een live band, en om dit mogelijk te maken is entree nodig.

 

Maar ook de inwendige mens wordt zeker niet vergeten: er is Catering aanwezig met de heerlijkste Indische gerechten. Het zelf kokkerellen is die dag niet nodig als je daarvan genoten hebt. Een extra motivatie misschien om het eens te proberen?

 

Verder is er ook nog een tombola met mooie geldprijzen. De lootjes zijn de hele middag ter plekke verkrijgbaar. Al met al een mooie invulling van het eerste vakantieweekend ... Tot slot willen wij iedereen een fijne vakantie toewensen!

 

Ed, Cor en Bert.

Nieuws Mfc

 

Korte nabeschouwing 2 concerten Onger de 2 Tores.

 

25 maart heeft het Afrikakoor Kwimba Zabula (Zingend Genieten) een concert gegeven in het schip van het MFC. Met meer dan 250 betalende bezoekers was dit een overweldigend succes. Samen met vocaal ensemble Resonanz werd uitbundig en met hartstocht gezongen. Het Afrikakoor oefent iedere donderdagavond van 19.30-21.30u in ons wijkcentrum. Ga gerust eens luisteren.

 

Op 22 april werd er een pianoconcert gegeven door Tonie Ehlen concertpianiste en dochter van meister Zef Ehlen, hoofd van de voormalige jongensschool. in Sanderbout. Een cadeau van Tonie aan de mensen van Sanderbout. De aanleiding van deze geste was een verzoek van een

vroeger klasgenootje Thea Bemelmans-Smal. Een lumineuze greep! Het concert was buiten verwachting druk bezocht. Na de pauze speelde fanfare St.Barbara enkele werken.

Als Stichting MFC Sanderbout zijn we trots dat deze geslaagde concerten in ons centrum hebben plaatsgevonden. We willen dan ook proberen dit met enige regelmaat te laten plaatsvinden.

 

Noteer alvast in uw agenda vrijdag 21 t/m zondag 23 sept. 2018: 100 jaar Sanderbout, slotfeest "Mijn Zuid"en Burendag. Een feestelijk weekend waarbij Muziekkorps St. Barbara op vrijdag 21 sept. om 18.00u het spits afbijt met een concert.

Als Stichting MFC Sanderbout en Jeroen en Cindy van Onger de 2 Tores willen we ons steentje bijdragen en we hopen dan ook dat heel Sanderbout met ons wil meefeesten. De Initiatiefgroep Sanderbout is reeds begonnen met de voorbereidingen. Houdt dus de mededelingen in Sittard tussen de Rails en de digitale media in de gaten!

 

Bert, Cor en Ed

Concert Zondagochtend 22 april

 

11.00u-12.30u in het Mfc "Onger de 2 Tores", Bremstraat 7 Sanderbout.

 

Het pianoconcert is een cadeau van Tonie Ehlen aan de bewoners van Sanderbout: gratis entree!

Voor de pauze een pianoconcert door Tonie Ehlen en na de pauze speelt Muziekkorps St. Barbara.

In de vorige editie van StdR hebben we geschreven dat het programma dat Tonie Ehlen voor u gaat spelen op de vleugel zal worden bekend gemaakt. Het is zeer gevarieerd. Wij hopen van ganser harte dat uw nieuwsgierigheid is gewekt. Zij zal werken van von Gluck, Schubert, Chopin, Ravel en Mendelssohn ten gehore brengen.

 

In de nieuwe huiskamer van Sanderbout is het goed toeven voor alle bewoners van deze wijk en daarbuiten. Laat u betoveren door het spel van Tonie Ehlen, een concertpianiste, woonachtig in Maastricht maar geboren in onze wijk.

 

Bij dit evenement hopen we ook de nieuwe bewoners van Sanderbout te ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd. Dit is een uitgelezen moment om kennis te maken met het wijkcentrum in onze voormalige Gemmakerk. Wij zijn er trots op dat het gebouw na de renovatie zijn

karakter heeft behouden. In de voormalige kapel is nu het cafégedeelte gevestigd en waar (heel) vroeger het altaar stond is de nieuwe Barbarazaal. Hier repeteert de fanfare, oefenen een koor, de linedancers, de majorettes, senioren met hun gymleraar etc. Tijdens het concert zal de scheidingswand geopend zijn waardoor een mooie, kleine concertzaal ontstaat.

 

Tot zondagochtend,

 

Bert van de Berg, CorNijpels en Ed Pustjens, Stichting MFC Sanderbout

Nieuws MFC

 

Er wordt hard gewerkt in de wijk: zeer binnenkort worden er weer 'n flink aantal woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Laten wij ze - voor zover zij al niet bekend zijn in Sanderbout - hartelijk ontvangen en welkom heten. We zullen het met elkaar weer heel wat jaren moeten doen, en dat graag in de sfeer die van onze wijk bekend is.

Naast de bouw wordt er natuurlijk heel wat gedaan in de wijk: zo hadden we Burendag, Bewonersbijeenkomst 1 jaar einde project Mijn Zuid, KinderResto en alle andere activiteiten in óns MFC "Ónger de 2 tores".

 

Over Burendag kunnen we eigenlijk kort zijn: het weer was 's middags prachtig, gezellige muziek en mensen en de kinderen hebben zich ook prima geamuseerd - ondanks dat de zweefmolen vanwege een defect niet gebruikt kon worden. Hulde voor de vrijwilligers die 's morgens in 'n mistig Sanderbout al vroeg begonnen met opbouwen en voorbereiden. En natuurlijk gingen er zaken fout, maar deze werden allemaal vóór aanvang opgelost. Vermeldenswaard is dat hierbij ook diverse buurtgenoten een belangrijke bijdrage hebben geleverd ...

Dinsdagavond de 10e was er 'n Bewonersbijeenkomst van Gemeente en ZoWonen, dit naar aanleiding dat het project 'Mijn Zuid' één jaar geleden is gestopt. Ook PIW en de politie - waarbij we er tot onze verrassing achter kwamen dat wij 2 charmante wijkagentes hebben! - gaven acte de precense.

Het aantal wijkbewoners dat hier op af gekomen waren was heel behoorlijk: het was gezellig druk! Na de toespraken van wethouder Guyt en dhr. Mans van ZoWonen werd van de kant van de politie een bijdrage geleverd die geheel over de veiligheid ging. En natuurlijk wat ieder van ons én wij samen hier aan kunnen bijdragen. Daarna waren er diverse tafels waar iedereen met 'n vraag terecht kon, en ook hier werd ruim gebruik gemaakt.

 

Verder is het elke dag weer druk tot zeer druk met de reguliere activiteiten, te veel om hier even op te sommen. Maar er is zeker geen gebrek aan het samen bezig zijn, van biljarten via knutselen naar de kook- en eetgroep en de rest ...

 

Laten we vooral zo doorgaan met het samen leefbaar maken én houden van óns Sanderbout!

 

Ed, Cor en Bert.

 Copyright © 1963-2019 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.