Eggerweg

 

Deze keer aandacht voor de Eggerweg. Dit is de weg van Sanderbout over de spoorbrug naar de randweg op het bedrijventerrein Fortuna. Bij dit artikel is gebruik gemaakt van "Wo Dan in Zitterd" van wijlen dhr. J. L. Offermans en van een artikel van Prof. Dr. Schrijnemakers in het boek "Munstergeleen".

De Eggerweg was vermoedelijk een vroeg middeleeuwse verbindingsweg tussen Aken en Eyck (thans Aldeneyck bij Maeseyck). Van deze oude verbindingsweg resten in onze onmiddellijke nabijheid nog twee afzonderlijke veldwegen, eertijds met elkaar in verbinding gestaan hebben. Een veldweg komt vanuit Einighausen, kruist de Bergerweg en loopt door de Graetheide naar de brug in de Veestraat. De andere veldweg komt vanuit Munstergeleen, door het Ophovenerveld naar Rijksweg-Zuid (bij het slachthuis). In archiefstukken komt deze weg vanaf 1443 veelvuldig voor.

Wanneer men de weg in de richting van Aken beschouwde, noemde men hem in de archiefstukken Akenerweg, schouwde men hem in de richting van "Eyck" dan heette hij Eycker- of Eekerweg. De huidige benaming is ons inziens een verbastering van Ekerweg, daar -het Sanderboutse deel van de Eggerweg via Graetheide een doorgang bood naar de Maashavens en Eyck

Reconstrueren wij de oorspronkelijke Eggerweg, dan n heeft deze als volgt gelopen: Komend vanuit Aken naar Munstergeleen en van hieruit door het Ophovenerveld naar de huidige Rijksweg ter plaatse van het slachthuis. Hier splitste zich de reeds eerder beroken Exelspoelderweg af. Vanaf deze splitsing vervolgde Eggerweg, door het huidige Sanderbout zijn traject, om bij de zgn. ,Pastoorsboum" (kadastrale benaming bij het kruis aan de Eggerweg) samen te komen met de "Viheweg" en de Exelspoelderweg. Vanuit deze driesprong liep de Eggerweg door de Graetheide via Einighausen naar "Eyck". De verdwenen verbindingsweg van de bovengenoemde wegen stond kadastraal bekend als het "Voswegske".

Gezien het feit, dat in de Graetheide vroeger veelvuldig vossen en rond 1700 nog menig wolf gesignaleerd werd, menen wij dat de verklaring voor deze benaming voor de hand ligt. De Eggerweg kwam in 1975 óók in de belangstelling, omdat hij als grens van de nieuw gevormde parochie Limbrichterveld fungeert. Uit het herderlijk schrijven van 4 januari 1975 inzake de grenzen citeren wij:

,Na een nauwkeurig onderzoek stellen wij voor de grenzen en de nieuwe parochie (Limbrichterveld) als volgt te omschrijven: In noordelijke richting: de spoorlijn Sittard-Roermond tot aan de gemeentegrens. n westelijke richting: de gemeentegrens. n zuidelijke richting: de gemeentegrens tot het punt, waar e Bergerweg de Eggerweg kruist. Vanaf dit snijpunt volgt e grens de Eggerweg in zuidoostelijke richting tot aan de rug in de Veestraat en vanaf dit punt de spoorlijn in noordoostelijke richting".

Peter Boudewijn

 Copyright © 1963-2021 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.