Woord pastoor

 

Een flits op een berg met wolken…… met geen camera te bevatten, wel met het geloof van je hart.

 

Afgelopen dagen mocht ik met een 25-tal mensen op bedevaart gaan. Met de autobus, naar Padua (H. Antonius), vervolgens naar San Giovanni Rotondo (H. Pater Pio) en toen via Assisi (H. Fransciscus en H. Clara) terug. U begrijpt wel dat we onderweg heel wat schitterende panorama’s

mochten zien. Ineens zaten we in de hoogste bergen en dan vervolgens in de schitterende dalen en valleien. Je voelt je heel klein, maar ook dankbaar dat je dit mag zien. We spraken als pelgrims veel met elkaar, baden en zongen, lachten en hadden de mooiste momenten die we met elkaar deelden. Onderweg moest ik denken aan wat de H. Schrift ons vertelt over de gedaanteverandering van de Heer. U kent het verhaal? Uit Mattheüs. 17,1-9

 

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier, drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes: en een voor Elia.” Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem” Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Staat op en weest niet bang.” Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”

De verheerlijking van Jezus op de berg is een hoogtepunt in het Evangelie. De stem van God bevestigt de roeping en zending van Jezus. Maar de leerlingen begrijpen er niets van. Het onbegrip van de leerlingen voor de zending van hun meester is een steeds terugkerend thema in het Evangelie. Sommige evangelisten laten de leerlingen zelfs kibbelen over de ereplaatsen aan Jezus zijde. Wat ze gezien hebben, heeft hen nog niet kunnen leren wie Jezus werkelijk is. Bergen zijn belangrijke plaatsen in de Bijbel. Hoe hoger, hoe belangrijker. Hoe hoger de berg is, hoe dichter je bij de hemel bent. Hier dus, op de hoge plek, vindt er een ontmoeting met God plaats. Zoals ooit Mozes de berg op ging en terug kwam met de Tien Woorden van God (de tien ‘geboden’). In de ontmoeting met God vindt Jezus nieuwe kracht om verder te gaan op de moeilijke weg. Jezus is een middelaar tussen God en de mensen. Daarom is Hij zowel God als mens. We zien hem gewoon als mens op aarde, maar op deze hoge berg zien zijn leerlingen hem even in Gods licht. Dat is anders, Hij is anders; daarom het thema: ‘Gedaanteverandering’. De leerlingen kunnen nu duidelijker zien dat Hij meer is dan gewoon een mens. Het goddelijke in Hem komt aan het licht.

 

Deze gebeurtenis uit het leven van Jezus staat bekend als de Transfiguratie. Het uiterlijk van Jezus (zijn figura) werd veranderd. Met Jezus op de berg zien we ineens Mozes en Elia. Ze hebben de nodige overeenkomsten. Ze worden gezien als de twee grootste profeten van Israël. Mozes staat er als de grote man van de Wet, de Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Elia vertegenwoordigt de profeten van Israël.

 

Beiden kunnen ze Jezus vertellen hoe moeilijk ze het zelf gehad hebben, maar dat ze toch door zijn gegaan en vol hebben gehouden: "De volhouder wint. Wees niet bang en geef niet op!” lijken ze Jezus aan te moedigen, nu Hij op weg is naar Jeruzalem. Mozes en Elia fungeren in dit verhaal als getuigen dat Jezus – net als zij zelf - een dienaar van God is. Ook zijn er diverse overeenkomsten van henzelf met Jezus zelf aan te wijzen. Dit alles benadrukt voor de leerlingen wie Jezus is. Zij realiseren zich daarmee dat God al zijn beloften wil vervullen. In ons land van fraaie wolkenluchten zijn we geneigd om wolken voor een gewoon verschijnsel te houden die we nu eenmaal zien als we omhoog kijken. We genieten er soms van, maar we zien er niet veel bijzonders in. In bijbelse taal is een wolk meer; het is vaak een teken van Gods aanwezigheid. We komen de wolk tegen in Exodus (Exodus 13) als wegwijzer voor het volk dat door de woestijn trekt, van Egypte naar het beloofde land. God wijst hen de weg, overdag in een wolk, in de nacht als een vuurkolom. De wolk bedekt ook de berg Sinaï toen Mozes namens het volk op de berg ging spreken met God. En als de tent der samenkomst in gebruik wordt genomen daalt er eveneens een wolk over deze tent heen als teken dat God er voortaan zal wonen. (Exodus 40). De wolk is een mooi symbool van God. Want we weten allemaal hoeveel een wolk kan verbergen. Iedereen die wel eens op een regenachtige dag gevlogen heeft en opsteeg tot boven de wolken weet hoe anders, hoe stralend het daar boven is. De wolk verbergt en bewaart het Geheim dat God is….. zorgvuldig. Dat geldt ook voor het geheim van de goddelijkheid van Jezus. Vandaar op die berg zien de leerlingen er een glimpje van. En dan komt de wolk, die ons tegelijk vertelt dat God aanwezig is en dat we niet alles te weten zullen komen. Want er is een groot geheimenis rond Jezus. Als Hij straks ten hemel wordt opgenomen is die wolk er weer. En dan zal Jezus erin opgenomen worden.

 

Gebruik uw ogen goed als u een paar dagen met vakantie gaat. Kijk naar de wolken, de bergen en naar die vele flitsen van schoonheid in de natuur. In die prachtige momenten spreekt God tot U en mij. God houdt zich niet verborgen…… maar schenkt ons juist in die prachtige natuur zijn hemelse geborgenheid! Hij geeft ons weer moed op onze ontdekkingstochten door het leven. Mooie vakantiemomenten toegewenst. Een glimpje van een flits geeft al een heel andere kijk op je leven. Wees daarvoor dankbaar!

 

Deken Wilbert van Rens

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.