Woord pastoor

 

Wie de waarheid dient, is als een herder

 

Collega Harrie Brouwers schreef eens over een ontmoeting na een doopsel. ‘Ze hebben ons vroeger zoveel wijsgemaakt!’, zo begon heel vinnig het gesprek. Het klonk een beetje grimmig uit haar mond. De vrouw was al acht keer overgrootmoeder en zojuist had ze de doop van de negende meegemaakt. ‘Nee, geef mij deze tijd maar!’ Ze keek trots om zich heen en ik begreep wat ze bedoelde. ‘Kijk die jeugd!’ Ze wees op enkele tieners die elkaar schaterend over straat achterna renden. ‘Dat durfden wij toch niet! Wij moesten stil zijn en offertjes brengen en de mond houden en andere voor laten gaan en vooral niks terugzeggen.’ Ze leek me een leuke oma, en waarschijnlijk had ze het als kind niet makkelijk gehad. Maar ze moest niet denken dat de jeugd het tegenwoordig zo gemakkelijk had. Die hebben wel degelijk hun problemen.

 

Daarom vroeg ik: ‘Die tieners die daar rennen, denkt u niet dat hun ook een heleboel wijsgemaakt wordt? Ze krijgen misschien veel meer onwaarheden te horen dan wij vroeger!’ De vrouw keek me vragend aan. ‘Door de reclame’, legde ik uit. ‘Het is niet meer de kerk die de mensen van alles wijsmaakt, maar de reclame, de lotto, de autofolder, het reisbureau, de merk-jeans en deodorantfabrikant en die honderdduizend anderen die allerlei geluk beloven. De publieke opinie die beweert dat moslims gewelddadiger zijn dan Amerikanen en Nederlanders verdraagzamer dan Fransen en beschaafder dan Surinamers. Dat Limburgers gastvrij zijn; dat het milieu wel tegen een stootje kan en dat de kernramp van Japan in Duitsland nimmer zou kunnen gebeuren.’ De vrouw keek me geschrokken aan. Ze wilde zich in het blije doopfeest storten en zei afsluitend: ‘Dat kan allemaal wel zo zijn, maar ze komen tenminste niet in de hel!’ Bij het doopsel hadden we zojuist gesproken over de Herder. Jezus observeert een herder en het valt hem op dat de schapen van diens kudde zijn stem herkennen en hem volgen. Achter de lokroep van bedriegers en rovers lopen zij niet aan.

 

Dat is interessant! Achter welke stem lopen wij aan? Naar wiens stem wordt geluisterd? Gedurende ons leven ontwikkelen we wantrouwen jegens mensen die ons dingen vertellen. Bijvoorbeeld: mamma was voor haar zoon Edwin alles geweest. Hij wilde alleen maar met háár trouwen, later. Haar woord was heilig. Spinazie was gezond. Op de speelplaats getuigde hij ervan met grote stelligheid. Mamma is lief, maar ze neemt je ook allerlei lekkers af; ze heeft zo haar eigen belangen en het kind loopt naar pappa. Pappa was de autoriteit voor Annemie. Dat er landen waren waar de bergen in de wolken staken en dat alleen de stoute konijntjes op het kerstdiner stonden, aanvaardde ze voetstoots. Maar ook pappa weet niet alles. De kinderen groeien op. Ze kijken tv en internet en ze krijgen vriendjes en vriendinnetjes. Pappa en mamma lijken ouderwetse ouders zonder benul van schoenen en mobieltjes. De waarheid horen ze in de disco. Welk woord heeft gezag? Zeker niet de boodschap van de paus of van de koning. De preek van de leraar is een lachertje. Wiens stem heeft autoriteit? Hopelijk ontdekken ze dat je elk woord moet wegen, ook dat van de juffrouw op school, de vriendinnen, de vrienden, de berichten op internet, je i-phone, de beelden op de televisie en de boodschappen van de reclame.... Je kunt niets en niemand op voorhand vertrouwen. Ook de krant niet! Op die zoektocht naar waarheid ontmoet je mensen die je kennen en mogen en die je niet willen veranderen; mensen die je ten volle waarderen, bij wie je je veilig voelt omdat er een rust van hen uitgaat, mensen die de kunst verstaan om gelukkig te zijn.

 

‘Zo iemand wil ik voor jullie zijn’, zegt Jezus. Hij is echt een Herder!! ‘Volg me maar! Als je leeft voor anderen zul je zelf het gelukkigst worden. Als je offers kunt brengen, dan bereik je je bestemming.’ Inderdaad, een heel ander geluid dat het gekwek van de reclame. Durven wij een beetje herder te zijn voor elkaar? Kijk op en zie naar de ware Herder!

 

Deken Wilbert van Rens

 Copyright © 1963-2018 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.