Actueel

In memoriam Bert Kruydenberg

 

Maart 2006. Uiteraard willen ook wij even stilstaan bij het onverwacht overlijden van pastoor Kruydenberg. Ruim 25 jaar maakte hij deel uit van de redactie van "Sittard Tussen de Rails". Toen hij pastoor werd in onze parochie werd hij gevraagd om lid te worden van de redactie. Gewoon, omdat het toen gebruik was dat de pastoor of kapelaan deel uitmaakte van de redactie.

Gedurende die vele jaren is er veel veranderd. De wereld veranderde sterk en onze wijk dus ook. De positie van de kerk veranderde mee en het kerkbezoek en de betrokkenheid bij de parochie daalde geleidelijk. Pastoor Kruydenberg had het daar vaak moeilijk mee. Maar hij liet dat niet merken in zijn handelen. Altijd stond hij klaar om mensen te helpen, vaak zonder dat anderen daarvan wisten. Maar dat wilde hij ook niet. Hij beoordeelde of veroordeelde niemand om wie hij of zij was of wat hij of zij deed. Menselijkheid stond altijd centraal in zijn denken en handelen.

Vanuit deze gedacht zullen wij hem blijven herinneren. Dankbaar voor alles wat hij voor onze wijk en parochiegemeenschap heeft gedaan. Moge hij rusten in vrede.

In memoriam Herman Penris

 

Augustus 2005. Onlangs ontvingen wij het bericht van het overlijden van Herman Penris. Herman was van 1981 tot en met 1990 penningmeester van Sittard Tussen de Rails. Wij wensen zijn familie veel sterke toe bij het verwerken van het verlies van Herman.

In memoriam Joep Geelen

 

Op 8 maart 2005 ontvingen wij geheel onverwacht het bericht van het overlijden van Joep Geelen. Van januari 1973 tot en met september 1998 maakt Joep deel uit van de redactie van Sittard Tussen de Rails. In deze periode van meer dan 25 jaar vervulde hij lange tijd de functie van secretaris van ons wijkblad. Deze taak voerde hij op een haast perfecte manier en met volle inzet uit.

Joep was iemand die nooit op de voorgrond stond, maar een stille en harde werker die altijd klaar stond om anderen te helpen. In de redactie was hij een goed luisterend medebestuurslid dat altijd alles op een rijtje zette en dan met een weloverwogen mening naar voren kwam. Een aimabele man en een rustgevend element op momenten dat er moeilijke besluiten genomen moesten worden of wanneer moeilijke gesprekken plaatsvonden. Op hem kon je altijd rekenen. Op hem kon je bouwen.

Ondanks dat hij hard werkte in zijn éénmansbedrijf, waar hij vaak veel meer dan de gebruikelijke uren werkte omdat "het werk klaar moest", was Joep in onze wijk op meer plaatsen actief. Zo was hij vele jaren lid van het zangkoor en verrichte hij veel werk voor het kinderkoor de Sanderboutertjes, waarvan zijn vrouw en dochter vele jaren dirigent waren.

Na beëindiging van zijn zaak heeft Joep nog 14 jaren samen met zijn gezin en kleinkinderen kunnen genieten van het leven. Een periode waarin hij veel dingen heeft kunnen doen waarvoor hij eerder geen tijd had. Maar dat leven hield op een kille dag in maart 2005 opeens, zonder enige waarschuwing geheel onverwacht op ….

Wij wensen Leni, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het afscheid van Joep. Joep, hartstikke bedankt wat je voor ons wijkblad en voor Sanderbout hebt gedaan. Je was een collega die we nooit zullen vergeten.

 Copyright © 1963-2019 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.