In memotiam Theu Gerrits

Onlangs ontvingen wij het bericht van het overlijden van oud-redactielid van Sittard Tussen de Rails, de heer Theu Gerrits.

Van 1963 tot 1976 maakte hij deel uit van de redactie van het wijkblad.

Theu, bedankt voor alles wat je voor het wijkblad hebt gedaan.

Bij deze wensen wij zijn vrouw en familie veel sterkte toe.

De redactie.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.