Lenteconcert

 

Lenteconcert in Onger de 2 Tores

Het Limburgs Afrikakoor Kwimba Zabula viert samen met Vocaal Ensemble Resonanz zingend het begin van de lente. Dit doen ze in een gezamenlijk concert op zondagmiddag 25 maart aanstaande, waarbij de combinatie van twee verschillende muziekstijlen garant zal staan voor een swingende, kleurrijke en warme middag. Een bijzondere belevenis! Kwimba Zabula, het enige Afrikakoor in Limburg, heeft namelijk een uniek eigen repertoire dat bestaat uit enkel (Zuid-) Afrikaanse liederen die in de traditionele taal a capella worden gezongen. Het karakter van deze liederen bestaat uit een boeiend samenspel van vraag en antwoord, dat vierstemmig wordt vertolkt.

 

Het koor is opgericht in 1999,heeft inmiddels vijftig leden en repeteert sinds maart 2017 in het MFC Onger de 2 Tores. Het staat onder leiding van dirigent Bobby Gouveia. Bobby is muziekdocent, arrangeur en zanger; hij werd geboren in 1958 in Angola.Op zijn 18de ging hij muziek studeren aan het conservatorium in Luanda en kreeg hij les van muziekdocenten uit Oost Europa, Rusland, Brazilië, Argentinië en Cuba. Als getalenteerde leerling ontving hij een studiebeurs om te studeren aan de gerenommeerde Escuela Nacional de Art in Havana, Cuba. In 1991 behaalde hij zijn diploma en keerde hij terug naar Angola. Daar bouwde hij zijn kennis van de Afrikaans muziek verder uit en maakte hij kennis met Zuid-Afrikaanse muziek die vluchtelingen vanwege de apartheid meenamen. In 1995 brak in Angola de burgeroorlog uit en vluchtte Bobby naar Nederland. Hier richtte hij zijn eigen Gouveia Muziekschool op in Rotterdam. Zijn klassieke scholing combineert hij op verrassende wijze met de Afrikaanse manier van zingen die vol is van intuïtie, gevoel en energie. Inmiddels is hij dirigent van vijf Afrikakoren door het hele land. Meer informatie over Kwimba Zabula is te vinden op de website www.kwimba-zabula.nl

 

Het vocaal ensemble Resonanz bestaat uit zes zangers en negen zangeressen onder de enthousiaste leiding van Hans Timmermans. Ze hebben elkaar gevonden in melodieën uit het verleden (vanaf de middeleeuwen) en uit het heden (van gospel tot Queen) Een heel gevarieerd repertoire dat op een eigenzinnige manier vaak opnieuw gearrangeerd is. Het koor zingt eveneens a capella. Door het gevarieerde aanbod schept Resonanz een sfeer van rust en bezinning, maar ook van opwinding en emotie. Meer informatie over Resonanz is te vinden op de website http://www.vocaalensembleresonanz.nl/

 

Twee totaal verschillende muziekstijlen zullen elkaar op 25 maart ontmoeten en verrijken vanuit een gezamenlijke passie voor koormuziek. Het belooft een swingend, warm concert te worden.

Als u erbij wilt zijn dan kan dat, u bent van harte welkom. Het concert begint om 14.00 uur. Locatie: MFC Onger de 2 Tores. Kaarten zijn te reserveren door € 7,50 ( inclusief één consumptie) over te maken op bankrekeningnummer NL72 ABNA 0470 9531 79 ten name van Kwimba Zabula onder vermelding van uw naam en het aantal te reserveren kaarten. Kaartjes kopen aan de kassa op de dag zelf is ook mogelijk vanaf 13.00 uur.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.