In memoriam Bert Kruydenberg

 

Maart 2006. Uiteraard willen ook wij even stilstaan bij het onverwacht overlijden van pastoor Kruydenberg. Ruim 25 jaar maakte hij deel uit van de redactie van "Sittard Tussen de Rails". Toen hij pastoor werd in onze parochie werd hij gevraagd om lid te worden van de redactie. Gewoon, omdat het toen gebruik was dat de pastoor of kapelaan deel uitmaakte van de redactie.

Gedurende die vele jaren is er veel veranderd. De wereld veranderde sterk en onze wijk dus ook. De positie van de kerk veranderde mee en het kerkbezoek en de betrokkenheid bij de parochie daalde geleidelijk. Pastoor Kruydenberg had het daar vaak moeilijk mee. Maar hij liet dat niet merken in zijn handelen. Altijd stond hij klaar om mensen te helpen, vaak zonder dat anderen daarvan wisten. Maar dat wilde hij ook niet. Hij beoordeelde of veroordeelde niemand om wie hij of zij was of wat hij of zij deed. Menselijkheid stond altijd centraal in zijn denken en handelen.

Vanuit deze gedacht zullen wij hem blijven herinneren. Dankbaar voor alles wat hij voor onze wijk en parochiegemeenschap heeft gedaan. Moge hij rusten in vrede.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.