In memoriam Joep Geelen

 

Op 8 maart 2005 ontvingen wij geheel onverwacht het bericht van het overlijden van Joep Geelen. Van januari 1973 tot en met september 1998 maakt Joep deel uit van de redactie van Sittard Tussen de Rails. In deze periode van meer dan 25 jaar vervulde hij lange tijd de functie van secretaris van ons wijkblad. Deze taak voerde hij op een haast perfecte manier en met volle inzet uit.

Joep was iemand die nooit op de voorgrond stond, maar een stille en harde werker die altijd klaar stond om anderen te helpen. In de redactie was hij een goed luisterend medebestuurslid dat altijd alles op een rijtje zette en dan met een weloverwogen mening naar voren kwam. Een aimabele man en een rustgevend element op momenten dat er moeilijke besluiten genomen moesten worden of wanneer moeilijke gesprekken plaatsvonden. Op hem kon je altijd rekenen. Op hem kon je bouwen.

Ondanks dat hij hard werkte in zijn éénmansbedrijf, waar hij vaak veel meer dan de gebruikelijke uren werkte omdat "het werk klaar moest", was Joep in onze wijk op meer plaatsen actief. Zo was hij vele jaren lid van het zangkoor en verrichte hij veel werk voor het kinderkoor de Sanderboutertjes, waarvan zijn vrouw en dochter vele jaren dirigent waren.

Na beëindiging van zijn zaak heeft Joep nog 14 jaren samen met zijn gezin en kleinkinderen kunnen genieten van het leven. Een periode waarin hij veel dingen heeft kunnen doen waarvoor hij eerder geen tijd had. Maar dat leven hield op een kille dag in maart 2005 opeens, zonder enige waarschuwing geheel onverwacht op ….

Wij wensen Leni, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het afscheid van Joep. Joep, hartstikke bedankt wat je voor ons wijkblad en voor Sanderbout hebt gedaan. Je was een collega die we nooit zullen vergeten.

 Copyright © 1963-2020 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.