55 jaar wijkblad

 

en terugblik op 55 jaar wijkblad Sittard Tussen de Rails met een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in Sanderbout van 1963 tot en met 2018, zoals die zijn vastgelegd in een indrukwekkende stapel bestaande uit 660 nummers van Sittard Tussen de Rails.

 

1963

Het eerste nummer van Sittard Tussen de Rails verschijnt in september. De catechismusvragen voor de leerlingen van de lagere school ontbreken niet. De parochiële jeugdraad wordt opgericht en de eerste vaste rubriek verschijnt de kroniek, oftewel de doopsels, huwelijken en de overlijdens. Wist U dat in 1963 nog kerstballen te koop waren voor 5 cent per stuk en de aardappelen nog geen dubbeltje per kilo kostten.

 

1964

Het klooster van de zusters Augustinessen wordt in gebruik genomen, nadat men sinds 1953 in een “keet” heeft gewoond. De handbalclub Minerva viert haar kampioenschap en de catechismus wordt afgeschaft. Tevens vindt de eucharistieviering niet meer in het Latijn maar in het Nederlands plaats.

 

1965

Ook toen was er al sprake van criminaliteit en wangedrag van jeugdigen. Sittard Tussen de Rails wijdt er zelfs een serie artikelen aan. Wellicht herinnert U zich een serie artikelen voor onze zangertjes over componisten als Bach, Mozart e.d. Terwijl de Algemene Bijstandswet wordt ingevoerd viert pastoor Akkermans zijn 25 jarig priesterfeest. Een Sanderboutse studentenvereniging wordt opgericht.

 

1966

Peterke schrijft zijn eerste brief in Sittard Tussen de Rails, waarna er nog vele zullen volgen. De eerste niet verenigingsgebonden rubriek is hiermede geboren. De voetbalclub krijgt een nieuw kleedlokaal en de jeugdkelder in de voormalige Augustinusschool wordt geopend. Sanderbout krijgt hierdoor zijn eigen jeugdhonk.

 

1967

De “Incognito band” treedt voor het eerst op in Sanderbout tijdens het carnaval. De weekenden voor verloofden in het retraitehuis te Spaubeek worden druk bezocht. Sanderbout krijgt haar eigen brievenbus en telefooncel (aan de Bremstraat). Pastoor Goossens wordt benoemd in onze parochie.

 

1968

De eerste wegwijzer met adressen van de Sanderboutse verenigingen wordt opgenomen in Sittard Tussen de Rails. Pap Gruyters wordt 80 jaar en ontvangt een koninklijke onderscheiding. De parochieraad wordt opgericht. Opa ¬schrijft zijn eerste wedstrijdverslag (herinnert u het zich nog?).

 

1969

Onze parochiekerk wordt verbouwd; de kinderkapel verdwijnt om 18 jaar later weer dagkapel te worden en het altaar wordt naar voren verplaatst. De bejaardenvereniging, opgericht in 1968, groeit sterk. Het dameskoor wordt uitgebreid tot gemengd zangkoor (Pro Musica) en de voetbalclub promoveert naar de 1 e klasse.

 

1970

Zuster van Dieten schrijft haar brieven vanuit Parijs in Sittard Tussen de Rails (Ici Paris/Hallo, hallo hier Frankrijk). De voetbalclub strijdt om het landskampioenschap van de amateurs en haalt het net niet. Het damesvoetbal start ook in Sanderbout en het “bibliotheekpraatje” gaat elke maand over een ander boek.

 

1971

De CITO-toets voor de basisschool wordt ingevoerd. Sanderbout krijgt zijn eerste wielerronde, die een groot succes is. De eerste “schijnwerper” wordt gericht op Gerrit Evers en Hans Gruyters. Tante May viert haar 12,5 jarig jubileum als beheerder van de speeltuin in de Thien Bunder. De wijkraad wordt in dit jaar opgericht. Het honderdste nummer van Sittard Tussen de Rails ziet het levenslicht.

 

1972

De fanfare viert haar vierde lustrum en het middelbaar onderwijs wordt veranderd. Mulo, HBS e.d. verdwijnen en maken plaats voor HAVO, MAVO en de andere tegenwoordige schooltypen. Kapelaan Stenzel wordt na een groot aantal jaren actief te wijn geweest in Sanderbout overgeplaatst naar elders.

 

1973

Kapelaan Borghans neemt zijn intrek in Sanderbout en legt de grondvesten van o.a. het jongerenkoor All Together en de Wierookclub. De rubriek “zoals ik het bekijk” begint aan een veertienjarige succesperiode. Verder nog een nieuwe rubriek met een in die tijd ondeugende naam het B.H.'tje oftewel het Bejaarden Hoekje. De fanfare promoveert naar de afdeling uitmuntendheid.

 

1974

De bekende gezichtjes (kopjes) doen hun intrede in Sittard Tussen de Rails. Na vele jaren verlaten de dames Schattenberg en Tummers als onderwijzeressen de Maria Gorettischool. De Wierookclub gaat voor het eerst op zomerkamp en Peter Boudewijn schrijft zijn rubriek "SanderbOUD" over de geschiedenis van onze wijk.

 

1975

Pastoor Goossens verlaat onze wijk en wordt vervangen door pastoor Zinken. De KAVO viert haar 25 jarig jubileum met een eucharistieviering en een receptie. Ook de parochie viert haar zilveren jubileum. In dit jaar tevens veel aandacht voor de diverse Polenacties. De paashazen hebben zich hierdoor overigens niet laten weerhouden om voor de tweede keer paaseieren uit te delen. De middenstandsvereniging wordt opgericht. Dokter Hack is 25 jaar huisarts in Sanderbout.

 

1976

De Oudervereniging organiseert weer de jaarlijkse boomplantdag en de jongerensoos La Chapelle wordt geïsoleerd om de geluidsoverlast te verminderen. De dorstigen onder ons worden maandelijks geïnformeerd over alles wat met wijn te maken heeft middels een rubriek door een plaatselijke slijter. Sittard Tussen de Rails gaat over van boekdruk naar offset, waardoor het blad technisch nog meer mogelijkheden krijgt.

 

1977

Het kinderkoor luistert voor het eerst een viering op in de hervormde kerk en de duiven vliegen dit jaar redelijk succesvol voor de Sanderboutse duivenmelkers. Peuterspeelzaal Ukkepuk wordt geopend door wethouder Simons. Mevr. Stöcken viert haar jubileum aan de Bambino Kleuterschool. In de Open Haard wordt de eerste grote rommelmarkt in Sanderbout georganiseerd alsmede het eerste kerstconcert.

1978

De rubriek “vieren” van de zusters Augustinessen doet zijn intrede in Sittard Tussen de Rails. De carnavalsvereniging viert haar 2x 1 jarig bestaan. De heer Hoffman viert eveneens een jubileum, nl. 25 jaar koster in onze parochiekerk. Een echt feestjaar 1978 want ook de voetbalvereniging bestaat 40 jaar. De kanarievereniging informeert ons allen in een aantal bulletins over het fokken en houden van vogels. Ook dit jaar een nieuwe vereniging in ons midden de Hondenvereniging Sanderbout.

 

1979

Dit jaar wordt ingezet met een nieuwe zaalvoetbalvereniging in onze gemeenschap de Oase Boys. De biljartvereniging Sanderbout wordt kampioen. De judovereniging behaalt dit jaar prachtige resultaten. De rubriek “vieren” ¬wordt opgevolgd door “God zal ons bewaren”. De cent wordt als betaaleenheid afgeschaft, maar desondanks wordt een actie gestart voor een nieuw dak voor onze kerk. Tenslotte ziet dit jaar een zekere M.M. Abraham en ziet Sanderbout betrokkene als Abraham op de voorpagina van het wijkblad.

 

1980

Het bejaardenkoor de Eggelzangers wordt opgericht. In de Open Haard worden de “Elk wat wils" avonden gecontinueerd. Pastoor Zinken viert zijn zilveren priesterfeest en wordt enige maanden later opgevolgd door pastoor Kruydenberg. De huiswerkklas gaat van start en het optochtcomité organiseert voor het eerst de Gemmamarkt.

 

1981

De voormalige Maria Gorettischool wordt verbouwd tot de nieuwe basisschool, welke wordt genoemd naar de H. Augustinus. Bakker Demarteau gaat na 30 jaar voor ons dagelijks brood te hebben gezorgd van zijn verdiende rust genieten. De Sittardse Bowlingbond presenteert zich aan Sanderbout en het dak komt op de kerk. De fanfare neemt met succes deel aan het Wereld Muziek Concours. De Edelweisskapel viert haar 25jarig jubileum.

 

1982

Oprichting van de klusjesdienst in Sanderbout. De toneelvereniging “Open Haard” treedt voor de zoveelste maal met succes voor het voetlicht.

 

1983

De Rozeknöpkes organiseren weer hun jaarlijkse zitting en het optochtcomité de jaarlijkse carnavalsoptocht. De Sanderboutstory start als rubriek in Sittard Tussen de Rails. In het kader van “wijkbewoners en hun hobby's” komen diverse inwoners van Sanderbout aan het woord over hun vrijetijdsbesteding. Sittard Tussen de Rails bestaat twintig jaar.

 

1984

De congregatie van de zusters Augustinessen bestaat 50 jaar. Het S.O.S. je is de nieuwe naam van de rubriek van de Sanderboutse Ouderen Sociëteit. De kerk wordt verfraaid met twee wandkleden en de Biljartvereniging Sanderbout behaalt het Nederlands kampioenschap. Het woonwagenkampje bij het voetbalveld wordt in gebruik genomen.

 

1985

Na vele jaren is er weer een ijsbaan in Sanderbout. De eerste aflevering van de Kleine Sanderboutse Dictionaire verschijnt in Sittard Tussen de Rails, verlevendigd met vele foto's. De fanfare presteert wederom goed tijdens het Wereld Muziek Concours met een eerste prijs. Het kindervakantiewerk verloopt wederom succesvol en de rubriek “Die goeie Ouwe tijd” verhaalt over alledaagse gebeurtenissen met een terugblik in het verleden.

 

1986

Dit jaar ontvangen 21 kinderen hun eerste H. Communie en het tweede elftal van V.V. Sanderbout behaalt het kampioenschap. De auteur van “Zoals ik het bekijk” bewijst overtuigend dat “zijn dikke vriend” Sittard Tussen de Rails het meest gelezen wijkblad vindt. De drumband behaalt succes na succes en los daarvan bezoekt Sinterklaas opnieuw onze wijk.

 

1987

De woningen in de achtbunder worden gerenoveerd. Diverse acties worden georganiseerd om geld bijeen te brengen voor de realisatie van een dagkapel. De fanfare viert haar 35 jarig bestaansfeest, en de rubriek Zoals ik het bekijk" wordt opgevolgd door “Als U 't mij vraagt”. De puzzelliefhebbers worden regelmatig verrast op een puzzelrubriek.

 

1988

Wederom een jaar met veel feesten 50 jaar voetbalclub, 20 jaar bejaardensoos én 25 jaar Sittard Tussen de Rails. Het kinderkoor de Sanderboutertjes voert een musical op en Piet van der Lei functioneert als buitenlands correspondent vanuit Australië. Zuster Schaap neemt afscheid als leerkracht van de Augustinusschool. Het kinderkoor de Sanderboutertjes en Zanggroep All Together verzorgen samen een kerstconcert in de kerk. Sint Maarten trekt voor het eerst door de straten van Sanderbout.

 

1989

Alexander Ramakers is jubileumprins bij de 3x11-jarige Carnavalsvereniging de Koelköp. Met palmpasen vindt sinds lange tijd weer een gezinsmis plaats met muziek van het kinderkoor. De paashazen vieren hun tienjarig bestaan. Dokter Hack beëindigt zijn huisartsenpraktijk. De Milieugroep Sanderbout wordt opgericht.

 

1990

De sollicitatieplicht voor vrouwen wordt ingevoerd. De zusters Augustinessen organiseren een kookcursus en de Eggelzangers bestaan 10 jaar. Dhr. Gielen neemt (naar later blijkt tijdelijk) afscheid als dirigent van Pro Musica. In het kader van een serie over Sanderboutse verenigingen, genaamd “Op bezoek bij”, verschijnt een eerste artikel over de Judoclub Sanderbout.

 

1991

Het Wijkplatform Sanderbout wordt opgericht. Mia Laudy viert haar veertig jarig bestuurslidmaatschap van de KAVO. Het eerste elftal van de Voetbalvereniging wordt kampioen in de 4e klasse en promoveert naar de 3e klasse. De gemeente Sittard organiseert in onze wijk een eerste inspraakavond voor sociale vernieuwing. De zusters Augustinessen nemen afscheid van Sanderbout. De carnavalsvereniging organiseert voor het eerst een country avond. Postduivenvereniging Irene bestaat 40 jaar.

 

1992

Het Platform woon- en leefklimaat, de werkgroep milieu en de bewonerscommissie gaan samenwerking in het Samenwerkingsverband Sanderbout. Muziekkorps St. Barbara viert, evenals het Sint Nicolaascomité haar 40-jarig bestaansfeest. La Chapelle krijgt een nieuwe muziekinstallatie. Het Sint Maartencomité organiseert voor het eerst een spellendag. Pro Musica bestaat 25 jaar. In La Chapelle wordt het Servicepunt Sanderbout ingericht.

 

,1993

Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de parochie vindt in de Barbarazaal een tentoonstelling plaats over de geschiedenis van de parochie. In Sanderbout verschijnen voor het eerst een “buurtbeheerder”. Er wordt gestart met de bouw van de Augustinessenhof. Het buitenterrein bij La Chapelle wordt opnieuw ingericht voor de jeugd. Op de middenwei wordt een speelvoorziening aangelegd. De basisschool viert haar eveneens haar 40-jarig jubileum. De Rozenknöpkes bestaan 3x11 jaar.

 

1994

Sittard Tussen de Rails wordt 1,7 cm groter, dat wil zeggen dat de pagina’s wat langer worden. De belbus, voorganger van de huidige Omnibuzz, rijdt voor het eerst. Ook voor het eerst worden in onze wijk mensen aangesteld in het kader van de banenpool. Vanaf oktober is er ’s zondags nog slechts één H. Mis in onze parochiekerk. Peter Boudewijn start met een nieuwe serie artikelen over Sanderbout onder de titel “Sjrief nog ens get euver vreuger”.

 

1995

De Carnavalsvereniging organiseert verkleed bowlen in Bowlingcentrum Stardust. De Eggelzangers bestaan 25 jaar. Diverse teams van de Biljartclub Sanderbout worden dit jaar kampioen. Het voormalige Smecoterrein tussen Anjelierstaat, Bremstraat en Veestraat wordt opnieuw ingericht. Kanarievereniging Kleur en Zang organiseert wedstrijden in Café Tussen de Rails. In de Augustinusschool wordt een kerstmarkt georganiseerd. De kerststal in de parochiekerk wordt voor het 25e achtereenvolgende jaar door vrijwilligers opgebouwd.

 

1996

Vanaf maart wordt oud-papier maandelijks aan huis opgehaald. Gestart wordt met de reconstructie van de Korenbloemstraat. Solisten van muziekkorps Sint Barbara behalen wederom het landskampioenschap. Ook de drumband scoort dit jaar goed met een 1e prijs op het bondsconcours. In La Chapelle wordt het kinderdagverblijf geopend. Het kinderkoor voert de musical “hoe haal je het je in je hoofd?”.

 

1997

Kinderkoor de Sanderboutertjes alsmede La Chapelle bestaan 25 jaar. Het verkeersveiligheidsplan voor Sanderbout wordt uitgevoerd. De Koelköp organiseren een rommelmarkt in de Tempel. St. Barbara verzorgt een kerstconcert in de parochiekerk.

 

1998

In april vindt voor het eerst een paashazenbal plaats. Doel hiervan is de Sanderboutse paashazen financieel te ondersteunen. In Sittard Tussen de Rails verschijnt een korte serie over veld- en wegkruisen in Sanderbout. Ook dit jaar organiseren zowel de KAVO als de ouderensociëteit maandelijks kienavonden. Het Wijkplatform Sanderbout kent maandelijks een “hart(-je) van de maand” toe aan personen die zich voor Sanderbout verdienstelijk hebben gemaakt. Ouderenkoor de Eggelzangers houdt op te bestaan.

 

1999

De Augustinusschool organiseert voor het eerst een voorjaarsmarkt. In het kader van meer bewegen voor ouderen start in de Barbarazaal countrydansen voor 55-plussers. Muziekkorps St. Barbara verzorgt wederom een openluchtconcert bij de Augustinessenhof. Dartclub d’n Hook behaalt het kampioenschap. De Zonnebloem organiseert voor het eerst een contactmiddag in Sanderbout.

 

2000

Carnavalsvereniging de Koelköp viert haar 4x11 jarig bestaansfeest. Kinderkoor de Sanderboutertjes houdt, door gebrek aan nieuwe leden, op te bestaan. De KAVO bestaat dit jaar 50 jaar. Sanderbout krijgt een “zaate hermenie”. De braderie is weer terug van weggeweest. Het eerste elftal van VV Sanderbout wordt kampioen in de 6e klasse B. In de ontmoetingsruimte van de Augustinessenhof wordt gestart met knutselochtenden. Ook Zanggroep All Together houdt op te bestaan, zodat van de 4 zangkoren alleen nog het Gemengd Koor Pro Musica resteert.

 

2001

Vrijwilligers van La Chapelle voeren de nodige discussies met het gemeentebestuur over de activiteiten in en de toekomst van het jongerencentrum. Ook dit jaar is er weer een grote deelname aan de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Diverse solisten van St. Barbara behalen het Nederlands kampioenschap. Ook Sittard Tussen de Rails gaat mee met de tijd: vanaf dit jaar kunt u kopij voor Tussen de Rails ook per e-mail inleveren. Postduivenvereniging Irene bestaat 50 jaar.

 

2002

De Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek gaat van start. Muziekkorps St. Barbara viert onder het thema “Uniek in muziek” haar 50-jarig bestaansfeest. In La Chapelle wordt gestart met een naaigroep. Alle kinderen tot 18 jaar worden ingeënt tegen meningokokken. De voetbalvereniging organiseert voor het eerst een mini playback show. Na 45 jaar houdt ook de Edelweisskapel op te bestaan. Aan de Veestraat wordt gestart met een project begeleid wonen.

 

2003

De parochiekerk bestaat 50 jaar. Pastoor Kruydenberg viert zijn 50-jarig priesterjubileum. Het jaarlijks uitstapje van de Zonnebloem gaat dit jaar naar het Bauernmuseum in de Selfkant. De sportkelder van La Chapelle wordt veranderd in een prettige ontmoetingsruimte. De duivenvereniging vindt ook onderdak in La Chapelle.

 

2004

Café D’n Hook start met dartsactiviteiten voor jongeren. De paashazen vieren hun 25-jarig jubileum. Nog een jubileum: de Augustinusschool bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit – uiteraard samen met de kinderen – op gepaste wijze. Hermenieke “Röstig aan Niet Jaage” hangt de instrumenten aan de wilgenboom.

 

2005

De Rijkswegboulevard wordt aangelegd. Aandacht voor Sanderbout in Het Domein, waar de bijzondere expositie “Sanderbout, een Sittardse volkswijk” veel bezoekers trekt. Het laatste artikel over “Oud Sanderbout” wordt in het wijkblad gepubliceerd.

 

2006

Jongerencentrum La Chapelle sluit de deuren als gevolg van keuzes en bezuinigingen van de gemeente. Pastoor Kruydenberg overlijdt onverwacht. Enige tijd later huisvest het bisdom ex-deken Haffmans in de pastorie. Ook dit jaar organiseert de Augustinusschool een kerstmarkt.

 

2007

De Gekke Sjöppe organiseren voor het eerst een vrouwluujzitting, waarmee een nieuwe traditie in Sanderbout geboren is. Eveneens een nieuwe activiteit is de “Dag van de Wijk”, waar veel inwoners aanwezig zijn op de speelplaats van de Augustinusschool. Sint Barbara organiseert het themaconcert “Helden”.

 

2008

In de “spoordriehoek” wordt een ontmoetingsplek voor jongeren aangelegd. VV Sanderbout organiseert een reünie voor oud-leden. De leerlingen van de Augustinusschool zijn intensief bezig met een project over zwerfafval. De gemeente ontwikkelt plannen voor een nieuwe gezamenlijke multifunctionele accommodatie voor Ophoven én Sanderbout.

 

2009

Een nieuwe activiteit in Sanderbout: de Summerparty op de parkeerplaats van de winkels in de Bremstraat. De “Niet Prinse” worden opgericht en organiseren voor het eerst een muziekavond. De ouderensoos stopt, bij gebrek aan belangstelling, met volksdansen. De jeugd van de voetbalclub houdt een inzamelactie van lege flessen.

 

2010

Het Wijkplatform Sanderbout presenteert haar plan “Sanderbout blif Sanderbout” en organiseert de “Sanderboutse Architectuur Markt”. Voor de eerste keer organiseert het Sint Maartencomité Sanderbout een garageverkoop. De Zonnebloem maakt een bootreisje op de Rijn. De Barbarazaal raakt beschadigd door een zware storm.

 

2011

Carnavalsvereniging de Koelkop viert uitgebreid haar 5x11-jarig bestaansfeest. Bij gelegenheid hiervan treedt de Edelweisskapel in de vorm van een reünie eenmalig op. Het Paramedisch Centrum neemt zijn intrek in de Veestraat. De Kavo gaat kerstinkopen doen in Essen. De “Between the Rail Dancers” worden opgericht.

 

2012

Muziekkorps Sint Barbara viert dit jaar haar 60-jarig jubileum met diverse mooie activiteiten. Het Wijkservicepunt Sanderbout sluit de deuren. Voor de laatste keer ontvangen leerlingen van de Augustinusschool hun Eerste H. Communie in de parochiekerk. Sint Barbara start met het project Music Kids.

 

2013

VV Sanderbout viert haar 75-jarig bestaansfeest. Michel Ramakers legt na 35 jaar het voorzitterschap van Sint Barbara neer. Als gevolg van het teruglopend kerkbezoek sluit onze parochiekerk definitief de deuren.

 

2014

Na 32 jaar neemt beëindigd Ed Pustjens zijn werkzaamheden als huisarts. Plaatst de Initiatiefgroep wensborden in Sanderbout en wordt de gymzaal gesloopt. Een nieuwe hobbyclub en de majorettes van de Koelköp wordt opgericht. Tevens wordt voor het eerst “Burendag” in Sanderbout georganiseerd.

 

2015

Het huidige wijkplatform Sanderbout bestaat 10 jaar. Er wordt een nieuw vaandel ontworpen voor Sanderbout door 2 kunstenaars en worden een 16-tal historische mijnvaandels en vaandels van Verenigingen uit Sanderbout en Lindenheuvel tentoongesteld. Muziekcorps St. Barbara behaald een 1e prijs tijdens het Bondsconcours en wordt tevens Limburgs Kampioen in hun divisie. Sportcomplex “Mijn Zuid” opent haar deuren.

 

2016

Linedance “Between the Rails Dancers” bestaat 5 jaar en loopt Muziekcorps St. Barbara voor het eerst samen met fanfare St. Jan uit Leyenbroek de carnavalsoptochten in Sittard. Op de schoollocatie wordt gestart met de bouw van de patiowoningen en sluit de Barbarazaal na ruim 60 jaar haar deuren. De kerk wordt verbouwd tot MFC en opent in september officieel haar deuren met de naam “Ónger de 2 Tores”.

 

2017

De 3 fanfares van Sittard waaronder Muziekcorps St. Barbara organiseren voor de eerste keer de fanfaremars. In het MFC wordt de 1e Kinderresto georganiseerd. Helaas houdt ook het St. Maartencomité op met bestaan en draagt hun activiteiten over aan de mensen van de Summerparty. Muziekcorps St. Barbara viert haar 65-jarig bestaan met een prachtig jubileumconcert in een uitverkochte Schouwburg met onder andere een ensemble van Guido’s Orchestra. Op deze avond presenteren zij ook hun nieuwe uniformen.

 

2018

De informatieve berichten die het wijkblad dit jaar ontvangt worden steeds minder. Oude berichten uit het archief worden steeds vaker geplaatst om het wijkblad op te vullen en het aantal pagina’s worden steeds minder. 2018 wordt dan ook het jaar dat het wijkblad “Sittard tussen de Rails” stopt met het verspreiden van het wijkblad.

 

Het zal U duidelijk zijn dat de bovenvermelde gebeurtenissen slechts een willekeurige en zeer beperkte greep omvatten uit 55 jaar Sittard Tussen de Rails. Wat wel blijkt is dat ons wijkblad in de loop van 55 jaar veel onderwerpen heeft behandeld die voor ons als inwoners van Sanderbout belangrijk waren. Maar tijden veranderen en Sanderbout verandert mee. Na 55 jaar nemen we van afscheid van het wijkblad Sittard tussen de Rails. Bedankt voor alles!

 Copyright © 1963-2021 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.